Z myślą o mikro- i małych przedsiębiorcach
Powstała Kolska Tarcza Antykryzysowa

Jesteśmy jednym z niewielu samorządów, które podjęły się tak szerokiej
pomocy przedsiębiorcom najdotkliwiej odczuwającym skutki epidemii. Wczoraj
na sesji Rady Miejskiej w Kole przyjęta została uchwała w sprawie
przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło. Burmistrz Krzysztof Witkowski
dla naszych przedsiębiorców ponoszących z powodu epidemii negatywne
konsekwencje ekonomiczne stworzył Kolską Tarczę Antykryzysową.

Niedawno Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski wydał Zarządzenie o
obniżeniu o 50% stawek czynszów przedsiębiorcom wynajmującym lokale w
zasobach komunalnych. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o umorzenie zaległości
w podatku od nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
całkowite lub częściowe umorzenie zaległości podatkowych, albo rozłożenie na
raty lub odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych. Organ
podatkowy odstąpi od naliczania opłaty prolongacyjnej przy rozłożeniu na
raty lub odroczeniu terminu płatności podatków lokalnych. Po wczorajszej
sesji do „pakietu” doszła kolejna ulga, zapisana w uchwale w sprawie
przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło – płatnych w maju i czerwcu br.
– do dnia 30 września 2020 r. Wsparcie stanowi pomoc publiczną.

Zanim uchwała została jednogłośnie przyjęta przez gremium, radni i włodarz
długo dyskutowali nad ogólną sytuacją w lokalnym biznesie i dzielili się
pomysłami na zapobieżenie kryzysowi. – Dzisiaj uchwałą umożliwiamy
odroczenie terminu płatności  rat podatku. Inną sprawa jest całkowite lub
częściowe umarzanie zaległości podatkowych. Mam taką możliwość na mocy
Ordynacji podatkowej. Zapewniam Państwa, że indywidualnie rozpatrzę w tej
kwestii wniosek każdego przedsiębiorcy, który z powodu pandemii utracił lub
znacząco zmniejszył przychód. W najtrudniejszej sytuacji są ci
przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności, dotyczy to m.in. branży
fryzjerskiej, kosmetycznej, hotelarskiej, restauratorskiej i szeregu innych
usług. Wykażę się dużym zrozumieniem i przychylnością – zapewnił włodarz.
Jednocześnie burmistrz zwrócił uwagę na zmniejszone wpływy do miejskiej
kasy. – W tym roku wpływy z PIT uległy zmniejszeniu o ok. 500 tys. zł.
Przypominam, że subwencja oświatowa została zmniejszona o ok. 182 tys. zł.
Zatem musimy bardzo ostrożnie podchodzić do dalszego zmniejszania przychodów
miasta. Jestem odpowiedzialny za zadania drogowe, inwestycyjne. Trzeba teraz
głębokiej analizy sytuacji – należy z jednej strony udzielić realnej pomocy
przedsiębiorcom, ale z drugiej zabezpieczyć budżet – zakończył burmistrz.

Leave a comment