Kolscy seniorzy na Międzynarodowych Targach Poznańskich
Seniorzy z kolskich organizacji wzięli udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich. W tym roku odbyła się 11. edycja Targów VIVA SENIORZY. To największa w Polsce wystawa usług i produktów skierowanych do seniorów. Rozstrzygnięty został także konkurs „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2022. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”, w którym wyróżniony został (zgłoszony przez miasto Koło) nasz rodak, pan Wiesław Czekalski.
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski osobiście pogratulował Panu Wiesławowi Czekalskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana” oraz Przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów w Kole, zdobycia zaszczytnego wyróżnienia w Konkursie „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2022. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze” przyznanego w uznaniu zasług za skuteczne realizowanie lokalnych inicjatyw na rzecz kultury, edukacji, sportu i zdrowia kolskiego środowiska seniorów. – Dzięki Pańskiej postawie udaje się w naszym mieście skutecznie niwelować proces wykluczenia społecznego i problem samotności, a rozwijać szereg aktywności mobilizujących środowisko do wspólnych działań usprawniających funkcjonowanie seniorów – powiedział włodarz wręczając dyplom okolicznościowy wyróżnionemu. Burmistrz natomiast odebrał dyplom dla miasta za udział w przedsięwzięciu.
Pan Wiesław Czekalski, w imieniu seniorów, dziękuje panu burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia i udział w Gali Wręczania Wyróżnień.
Podczas targów seniorzy z kolskich organizacji spędzili miło czas na udziale w licznych wykładach i zajęciach towarzyszących targom, które mogą się stać inspiracją przy organizowaniu podobnych praktyk dla naszego środowiska lokalnego.
źródło:UM w Kole