Najbardziej proinwestycyjnym na przestrzeni ostatnich lat nazwany został tegoroczny budżet Koła. W ciągu roku pojawia się w nim coraz więcej zadań realizowanych przez samorząd miejski oraz inwestycji prowadzonych wespół z samorządem powiatowym. Na ostatnich sesjach burmistrz wnioskował, a rada była przychylna nowym konceptom.
Co jeszcze zostanie wykonane w bieżącym roku? Między innymi przebudowa ul. PCK, na którą miejski samorząd udzielił powiatowi 750 tys. dofinansowania, remont drogi wewnętrznej przy ulicy Broniewskiego polegający na wymianie trelinki i budowie nowej kanalizacji deszczowej, w kwocie 300 tysięcy zł. Powiat Kolski otrzyma dofinasowanie na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę świateł na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Toruńskiej i Sienkiewicza, na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Blizna, Piaski, Kolejowa oraz na doświetlenie przejścia na ulicy Nowowarszawskiej. Rada Miejska wyraziła również zgodę na zakup dwóch działek wokół ruin zamku.
źródło:UM w Kole