Urząd Miejski w Kole pozyskał, dla wsparcia zdalnej edukacji, 185 tys. zł na zakup nowych komputerów! Ostatnie laptopy trafią do potrzebujących rodzin już w przyszłym tygodniu.

Realizacja projektów przebiegała dwuetapowo. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” najpierw zrealizowany został projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dzięki pozyskaniu 80 tys. zł.

Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski przekazał dyrektorom kolskich placówek oświatowych 40 wysokiej klasy laptopów na potrzeby realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Obecnie trwa realizacja drugiego projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem udało się zakupić 51 laptopów za łączną kwotę ok. 105 tys. zł. Także w tym przypadku, dyrektorzy kolskich szkół podstawowych wg przyjętych kryteriów zdecydują, które rodziny otrzymają wsparcie w systemie kształcenia zdalnego. Komputery przewidziane są wyłącznie na potrzeby ucznia.

Projekt ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Życzymy, aby praca z wykorzystaniem nowego sprzętu była łatwiejsza i ścieliła drogę do przyszłych sukcesów!

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com