W dniu dzisiejszym do Koła dotarła kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020, który współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gmina Miejska Koło, która jest Beneficjentem programu otrzymałą żywność o łącznej ilości 27. 475,50 ton. Realizacją  w/w programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Rozprowadzanie żywności potrwa do sierpnia 2021 r. MOPS w Kole czeka na  zgłoszenia  rodzin, które chcą skorzystać z pomocy. Dzisiejszy transport zabezpieczyły Wojska Ochrony Terytorialnej, a przy rozładunku pomógł Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole.
foto:Tomasz Strzeliński
źródło:Kolskiefakty.pl