Z wielką radością możemy Was poinformować, że Powiat Kolski otrzymał kolejne wsparcie z przeznaczeniem na rzecz kolskiego szpitala. W dniu dzisiejszym w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Starosta Kolski Robert Kropidłowski podpisał umowę na dofinansowanie powiatu. Ze strony Wojewody Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie podpisała Wicewojewoda Pani Aneta Niestrawska.
Decyzją Prezesa Rady Ministrów przyznano z rezerwy budżetowej środki finansowe w kwocie 498.400,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu – wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole”.
Dzięki otrzymanym środkom finansowym z budżetu państwa oraz środkom finansowym z powiatu kolskiego SP ZOZ w Kole może rozstrzygnąć przetarg na wyposażenie pracowni endoskopii na kwotę ponad 620 tys. W ramach tej kwoty kolski szpital wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do endoskopii:
– wideokolonoskop z dodatkowym kanałem „Water-Jet” i insuflatorem CO2 – 2 kpl.
– wideogastroskop z dodatkowym kanałem „Water-Jet” – 2 kpl.
– automatyczna szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia – 1 kpl.
– stół do badań endoskopowych – 1kpl.
– system cyfrowej archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych wraz ze stanowiskiem komputerowym i drukarką – 1 kpl.
– stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich – 1 kpl.
Przypomnijmy, że w dniu 28 września 2019 roku na spotkaniu w Kole z mieszkańcami powiatu kolskiego Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc kolskiemu szpitalowi. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie w wyniku, której Powiat Kolski otrzymał 1,2 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. Cieszymy się, że Pan Premier dotrzymał słowa i dzisiejsze wsparcie jest już drugim dofinansowaniem naszego szpitala. Łącznie Powiat Kolski otrzymał 1,7 mln zł.
żródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment