Nasz Dom Pomocy Społecznej w Kole znajdujący się przy ul. Poniatowskiego uzyskał grant na wsparcie swojego domu kwotą w wysokości 564 818, 00zł w ramach projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym uda się zakupić specjalistyczny sprzęt do walki i przeciwdziałania COVID-19, jak również inne niezbędne dla funkcjonowania domu urządzenia poprawiające bezpieczeństwo i komfort jego mieszkańców.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment