Kolejne 54 opaski bezpieczeństwa przygotowane zostały dla kolskich seniorów! Obsługujący Program „Cyfrowa Gmina” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dziś dla następnych grup seniorów szkolenie z obsługi urządzeń.
Z Programu „Cyfrowa Gmina” udało się pozyskać ok. 97 tys. zł na zakup opasek oraz opłatę abonamentową urządzeń. Docelowo planowane jest nabycie 204 opasek, co powinno zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska. Dotąd do domów naszych seniorów, wymagający całodobowej opieki ze względu na stan zdrowia, trafiło około 170 urządzeń – Mam nadzieję, że dzięki opasce monitorującej stan zdrowi będziecie się Państwo czuli bezpieczniej – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski, osobiście wręczając mieszkańcom urządzenia.
Wniosek do Programu „Cyfrowa Gmina” złożyła i środki pozyskała Gmina Miejska Koło. Program realizuje kolski MOPS.