W dniu dzisiejszym Starosta Kolski Robert Kropidłowski wspólnie Wicewojewodą Wielkopolskim Panią Anetą Niestrawską podpisali umowę w sprawie przyznania Powiatowi Kolskiemu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonej na dofinansowanie domów pomocy społecznej.
W wyniku podpisanej umowy Powiat Kolski otrzyma dofinansowanie w wysokości 95 tys. zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna, czyli dom prowadzony przez siostry orionistki. Podobne środki otrzyma Dom Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego.
Dotacja przeznaczona jest na realizację bieżących zadań własnych Powiatu, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej czyli sprzętu i wyposażenia.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment