W dniu wczorajszym w naszym Starostwie miało miejsce doniosłe
wysokiej rangi wydarzenie. A mianowicie na wniosek Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego decyzją Ministra Obrony Narodowej nasz drogi Kolega kmdr. ppor. Robert Jokiel Żołnierz rezerwy został mianowany na stopień Komandora Porucznika przez płk Mariusza Woźniaka Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.Wypowiadane słowa uznania przez zaproszonych Gości w kierunku naszego zacnego Kolegi świadczą o Jego pracowitości i byciu Człowiekiem kierującym się w życiu prawdziwymi wartościami jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna.Komandor Porucznik Robert Jokiel przez wiele lat służył w Marynarce Wojennej RP. Móc pracować z takim człowiekiem jak Robert to wielki zaszczyt.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych !!!
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole