W Klubie Radnych KOŁO BEZ KANTÓW nastąpiły poważne zmiany. W skład klubu utworzonego w sierpniu br. wchodziło 7 członków. Z informacji uzyskanych z bip.kolo.pl wynika, że 4 członków opuściło lub zrezygnowało z członkostwa w w/w klubie. Co było powodem takiej decyzji? O zmiany w klubie postanowiliśmy zapytać Radną Rady Miejskiej Halinę Musiałek, która w rozmowie z nami potwierdziła, że osoby, które wystąpiły z klubu KOŁO BEZ  KANTÓW, postanowiły założyć własny Klub Radnych „Zjednoczona Prawica”, w skład którego wchodzą:  Artur Szafrański – Przewodniczący Klubu, Ewa Lewicka, Jarosław Tomczyk, Marcin Janiak. Jesteśmy zaskoczeni tym faktem, ponieważ nic nie wskazywało na to, aby w klubie miało dojść do podziału. Czy to początek kampanii przedwyborczej i walka o wpływy czy tylko brak porozumienia, odmienne poglądy i  niemożność wypracowania jednolitego, wspólnego stanowiska klubu w ważnych dla miasta sprawach? Na odpowiedzi zapewne będziemy  musieli poczekać do czasu, kiedy Kluby staną przed zajęciem stanowisk w ważnych dla miasta sprawach, a także realizacją programów swoich klubów.

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefaktty.pl