Podczas dzisiejszego spotkania z Wójtem Gminy Osiek Mały doszło do przekazania decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na mocy której jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego

źródło:Gmina Osiek Mały