Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Koło Mariusza Rybczyńskiego.
Podczas dzisiejszej IV sesji Rady Gminy Koło, Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Koło Mariuszowi Rybczyńskiemu wotum zaufania za 2023 oraz absolutorium z wykonania budżetu. Decyzja ta potwierdza skuteczność działań oraz zaufanie, jakim cieszy się Wójt wśród członków Rady. Mariusz Rybczyński od dłuższego czasu skutecznie zarządza gminą, podejmując liczne inicjatywy mające na celu rozwój miejscowości oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Jego zaangażowanie i determinacja w działaniach na rzecz społeczności lokalnej zostały docenione przez radnych, którzy jednogłośnie postanowili udzielić mu wotum zaufania. Po zakończeniu głosowania, Wójt podziękował wszystkim za współpracę oraz wsparcie, jakie otrzymał podczas swojej kadencji. Zapewnił również, że będzie kontynuował swoje działania na rzecz gminy i jej mieszkańców, dążąc do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia. Dzięki solidnej współpracy pomiędzy Wójtem a Radą Gminy, gmina Koło może liczyć na stabilność oraz efektywną realizację projektów służących dobru wspólnoty lokalnej.
Jednogłośne udzielenie wotum zaufania i absolutorium potwierdza skuteczność działań Wójta Mariusza Rybczyńskiego oraz jego zaangażowanie w rozwój gminy Koło.
źródło: Kolskiefakty.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com