W dniu 21.04.2022 roku w Lesie Rzuchowskim, na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, odbył się IX Marsz Pamięci. Ideą Marszu jest upamiętnienie ofiar pierwszego niemieckiego ośrodka śmierci przeznaczonego dla Żydów z tzw. Kraju Warty – części ziem okupowanej Polski wcielonych do III Rzeszy.
Podczas wczorajszych uroczystości delegacje przeszły trasą Marszu spod Pomnika Ofiar Faszyzmu do IV Kwatery, gdzie przy Ścianie Pamięci odmówione modlitwy za ofiary obozu. Złożono również kwiaty i zapalono symboliczne znicze.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Kolski – Robert Kropidłowski, burmistrz Kłodawy – Piotr Michalak; wójt Gminy Koło – Mariusz Rybczyński; wójt Gminy Grzegorzew – Bożena Dominiak, sekretarz Miasta Koło – Monika Ciesielska; przewodniczący Rady Miasta Dąbie – Wacław Zwoniarkiewicz; Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie Anna Ziółkowska; prof. UAM dr hab. Konrad Białecki, kierownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu; Leonard Śniatkiewicz z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi; ksiądz Krzysztof Kaczmarek – Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmnie n. Nerem; reprezentanci posłów na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, Leszka Galemby, Zbigniewa Hoffmanna; a także delegacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Koło, przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń z powiatów kolskiego i kutnowskiego oraz Łodzi; delegacje szkół z powiatu kolskiego.

autor:Kolskiefakty.pl
video:TVK SM w Kole
źródło:Kolskiefakty.pl