W dniu dzisiejszym o g. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole odbyło się „IV Dyktando dla Dorosłych i młodzieży” , którego jak co roku organizatorem była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole. Dyktando skierowane było do mieszkańców Koła i powiatu kolskiego, którzy ukończyli 16 lat. W tym roku do udziału w dyktandzie przystąpiło 14 uczestników. Wydarzenie to upamiętniło 40. Rocznicę Biegu Warciańskiego, którego pomysłodawcami byli działacze Ognika Statutowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Inicjatorem Biegu Warciańskiego był Ryszard Sowiński, ówczesny prezes TKKf „Sokół”, któremu pośmiertnie nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Koła”.
W zakresie przygotowania treści dyktanda, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole współpracuje z panią Magdaleną Łochowską – polonistką, emerytowaną nauczycielką Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2022 r. podczas Tygodnia Bibliotek.
Honorowy Patronat objęli: Starosta Powiatu Kolskiego Robert Kropidłowski oraz Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. Patronat na dyktandem objął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.
Patronat medialny objęły także Kolskiefakty.pl

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl