25 czerwca br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się podpisanie umowy na realizację Inwestycji drogowych w Gminie Koło. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński, Skarbnik Gminy Koło Ilona Majewska, Przewodniczący Rady Gminy Koło Radosław Małecki, Senator RP Leszek Galemba oraz strony dzisiejszych umów: p. Paweł Andrzejczak – Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole oraz Krzysztof Wapiński – Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W postępowaniu złożono 5 ofert w przedziale cenowym od 5 177 152,36 zł do 7 377 174,14 zł. Najkorzystniejszą ofertą była oferta lokalnego przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Koła. Uzyskana wartość przetargowa mieści się w planowanych przez gminę środkach finansowych przewidzianych w tegorocznym budżecie. Łącznie 6,374 km dróg i 0,400 km chodnika.
Całość robót budowlanych dofinansowana jest w kwocie: 4 918 294,74 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, co stanowi 95 % kosztów. Wkład własny gminy to wydatek 258 857,62 zł.
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap III. Obejmuje ono 12 odcinków dróg gminnych i są to:
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny-Podlesie-Dzierawy.
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie-Zawadka.
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyszki-Powiercie.
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie-Kiełczew-Wandynów-Witowo.
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec-Wandynów-Kiełczew Górny.
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek-Aleksandrówka.
• Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo-Lucjanowo-Mikołajówek-Witowo.
• Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo.
• Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów.
• Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło.
• Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo-Kolonia, ul. Leśna.
• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa.
Część z tych dróg nie wymaga podbudowy (wymiany całej nawierzchni), będą to tak zwane nakładki (gdzie istniejąca nawierzchnia jest w dobrym stanie i wystarczy jedynie odświeżyć ją nową warstwą asfaltu). Termin realizacji na wykonanie wszystkich odcinków dróg upływa w maju przyszłego roku.
Ogromnie zadowolenie z podpisania kontraktu wyraził podczas spotkania Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński podkreślając, że założenia Polskiego Ładu, czyli dofinansowanie 95% i wkład własny gminy 5% również w tym przypadku się spełniły. Wójt serdecznie podziękował Senatorowi RP Leszkowi Galembie za wsparcie udzielane mieszkańcom gminy. Podziękowania skierował także do pani Skarbnik Ilony Majewskiej za troskę o stronę finansową inwestycji oraz do Pracowników urzędu p. Marka Szałka i p. Piotra Górskiego za ich zaangażowanie merytoryczne, w tym przygotowanie przetargu i dokumentacji projektowej.
Głos zabrał także Senator RP Leszek Galemba, gratulując Wójtowi podpisania umowy i realizacji kolejnych ważnych inwestycji. Zarówno przedsiębiorcy i samorządowcy pozytywnie odbierają Polski Ład, projekt skierowany do Polaków, mieszkańców – dodał. Podkreślił, że kluczem do rozwoju są inwestycje m.in. inwestycje dotyczące poprawy nawierzchni dróg, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Swoje zadowolenie z podpisania umowy na wykonanie w/w inwestycji wyraził również Przewodniczący Rady Gminy Koło, Radosław Małecki. Przypomniał, że jest to inwestycja, którą przygotowywał wraz z Radnymi jeszcze w poprzedniej kadencji ,będąc Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Jest to ogromny wkład pracy Urzędu na czele z panem Wójtem i Pracownikami. Dzięki takim inwestycjom podnoszony jest standard i bezpieczeństwo w różnych częściach naszej gminy – dodał.
źródło: Kolskiefakty.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com