Informacja

Starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, nie będzie wykazywał w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy.

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 17 lit.a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 782) uchylony zostaje art. 20 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020r. poz. 276 z późn.zm.), na podstawie którego wykazuje się informacje dotyczące umów dzierżawy, jeśli od wykazania takich ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Powyższa nowelizacja wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020r.

źródło:UM w Kole

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com