INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TONY HALIKA WE WRZĄCEJ WIELKIEJ W SPRAWIE AKTÓW WANDALIZMU
Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym, którym jest Wójt Gminy Koło, dokłada wszelkich starań, by Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej i przylegający do niej Orlik jak najlepiej służyły dzieciom, młodzieży i wszystkim mieszkańcom. Niestety są osoby, które nie potrafią uszanować tego, co jest zrobione. W ostatnich dniach miały miejsce akty wandalizmu na terenie amfiteatru. Monitoring szkolny i gminny na Orliku zarejestrował ostatnie zdarzenia. Sprawa została przekazana na policję. Wszczęto postępowanie. Jako szkoła chcemy dać szansę sprawcom. Jeżeli sami się zgłoszą, mogą liczyć na łagodniejsze potraktowanie. Przypominamy, że szkoła i przylegające do niej tereny są naszym dobrem wspólnym i dbałość o nie jest obowiązkiem każdego z nas. Zapewniamy, że każdy kolejny przejaw wandalizmu będzie zgłaszany policji wraz z nagraniem z monitoringu.
źródło:SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY HALIKA WE WRZĄCEJ WIELKIEJ