W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Koła informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, został wyznaczony koordynator, Pani Małgorzata Dymek – Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1 tel. 63/ 26 27 552 (w godz. 7.30 – 15.30), e-mail organizacje.wss@kolo.pl
Transport taki przeznaczony jest dla osób:
– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami:
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Mając na uwadze powyższe istnieje możliwość pozyskania przez pacjenta informacji o zasadach transportu pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
źródło:UM w Kole