Informacja dotycząca środków na aktywizację osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy oraz środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji programów POWER
i WRPO na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wspieranie pracodawców na tworzenie miejsc pracy.
Formy wsparcia:
• staż;
• szkolenie;
• bon szkoleniowy dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia;
• bon na zasiedlenie dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia;
• prace interwencyjne;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zapraszamy Państwa do współpracy i składania wniosków.
Szczegółowe informacje: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, ul. Sienkiewicza 27 lub pod nr telefonów:
• staż – pokój nr 103, tel. 63 22 81 240;
• szkolenie i bon szkoleniowy – pokój nr 103, tel. 63 22 81 241;
• bon na zasiedlenie – pokój nr 106, tel. 63 22 81 248;
• prace interwencyjne – pokój nr 16, tel. 63 22 81 239;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 16, tel. 63 22 81 238.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole