W Kole podległe miastu przedszkola, oddziały przedszkolne, żłobek pozostają zamknięte do dn. 7 czerwca br. Prowadzone jest, jak dotychczas, kształcenie na odległość. Podobnie nauka w klasach I-III szkół podstawowych odbywa się na dotychczasowych zasadach – czyli zdalnie. Dyrektorzy placówek przeprowadzili analizę wśród rodziców i kierując się względami bezpieczeństwa, zdecydowali o dalszym zawieszeniu zajęć w w/w placówkach.
Od dziś prowadzone są konsultacje dla ósmoklasistów – indywidualne, grupowe lub on-line. Szczegóły ustala dyrektor danej szkoły.

Leave a comment