Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Koło, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Koła, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
Na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego w terminie do 2 października 2023r. w Urzędzie Miejskim w Kole przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.
Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Miejskim w Kole pokój nr 206, pod numerem telefonu 63 2627526, na adres e-mail: obrona.cywilna@kolo.pl