II etap prac przy zamku zakończony
Dziś dokonany został odbiór III etapu prac konserwatorsko-restauratorskich i robót zabezpieczających struktury ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego w części wewnętrznej muru zachodniego warowni z udziałem Grzegorza Budnika, Kierownika konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Przypomnijmy, że zadanie zrealizowała firma ART -SERVICE Łukasz Lewalski z siedzibą w Zbicznie. Prace dotyczące zewnętrznej części muru zachodniego dofinansował kwotą 60 tysięcy złotych Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a konserwacja muru od strony dziedzińca dofinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 110 tysięcy złotych z programu „Ochrona Zabytków”. Środki własne na cały III etap prac wyniosły 399.788,91 zł brutto.
– Pamiętam, jak zastanawialiśmy się nad koncepcją działań przy obiekcie i wraz z Wojewódzką Radą Zabytków uznaliśmy, że obiekt ma 2 najważniejsze cechy, których nie należy zdeprecjonować: autentyczne struktury budowlane pierwotnego zamku kolskiego i walory krajobrazowe – powiedział Kierownik Grzegorz Budnik. – Jest on nośnikiem wartości historycznych obrazujących kulturę materialną czasów, w których powstał i jednocześnie jest malowniczy, co przesądza o kierunku działań konserwatorskich i budowlanych. Powinniśmy zatem zachować miejsca będące swoistą kapsułą czasu, nie modernizować wszystkiego, jak najmniej zmieniać zachowany wygląd obiektu.
Jesteśmy po trzech etapach prac przy zabytku. Konserwacji wymaga jeszcze wieża z częścią południową murów, gdzie dawniej znajdowało się wejście na dziedziniec zamkowy.
Kilkuetapowa konserwacja ruin zamku ma służyć przyszłej rewitalizacji i przystosowaniu zabytku do zwiedzania. – Prace trwały od wiosny, dziś mamy ich szczęśliwy finał – powiedział burmistrz miasta Krzysztof Witkowski. – Pozostał etap czwarty, lub czwarty i piąty. Analizujemy, czy złożyć jeden wniosek na całość, czy etapować pozostałe prace, zależne jest to od kosztów. Złożymy wniosek do ministerstwa o dofinansowanie. Planujemy przejąć ponad 8 ha, przyległą działkę i rozpocząć przygotowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zamku i jego okolicy.

 

źródło:UM w Kole