Historyczna chwila dla naszego miasta
Protokolarne zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej w Kole
Wczoraj, na terenie Geotermii Koło Sp. z o.o. odbyło się protokolarne zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej w Kole z udziałem Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego, Prezesa Spółki Geotermii Koło Przemysława Stasiaka wraz z załogą spółki oraz wykonawcami i inspektorami nadzoru.
Przemysław Stasiak przywitał wszystkich gości i podkreślił historyczny moment zakończenia budowy instalacji geotermalnej, zarówno dla działalności spółki i naszego miasta. Zaznaczył, że na tę inwestycję miasto czekało kilkadziesiąt lat. Co istotne, zaakcentował, że całe przedsięwzięcie udało się zakończyć zgodnie z harmonogramem, a wykonawca stanął na wysokości zadania.
Włodarz miasta podkreślił, że zakończenie budowy instalacji geotermalnej to przełomowy moment w historii naszego miasta, który wprowadzi Koło na nowe etapy rozwoju, chociażby w turystyce i rekreacji. Podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego wielkiego i technologicznie zaawansowanego przedsięwzięcia, a w szczególności prezesowi Przemysławowi Stasiakowi i całej załodze spółki.
Na koniec podpisane zostały protokoły odbioru zakończenia budowy ciepłowni geotermalnej. Ciepło z głębi ziemi popłynie do miasta po uzyskaniu stosownych koncesji. Nastąpi to do końca I kwartału 2024 roku.
Był również czas na rozmowy o możliwościach wykorzystania źródeł geotermalnych nie tylko jako źródła ciepła ale również w rekreacji i turystyce.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com