„Historia magistra vitae est” – Historia jest nauczycielką życia.
Wszyscy znamy to powiedzenie i zgadzamy się z tym, że trzeba uczyć się historii, znać ją
 i wyciągać z niej wnioski.

Dlatego uczniowie klasy IV naszej szkoły, którzy w swojej edukacji po raz pierwszy sięgają po podręczniki do historii uważają je za bardzo ważną lekturę w ich życiu.
Napawa ich dumą, że ktoś z pisarzy podejmował problematykę historyczną w powieści – czy to starożytną, zamierzchłą, czy tę z ostatnich czasów. Wiemy bowiem, jak wiele wiedzy historycznej wniosły ze sobą powieści Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego czy Zofii Kossak. Pisarze czynili tę wiedzę powszechną i bliską, a w chwilach zagrożeń dziejowych budzili nią ducha narodu, dawali nadzieję i dodawali sił.
Uczniowie klasy IV chcąc utrwalić poznaną historię ojczystą, w dniu 11 kwietnia wcielili się
w role postaci historycznych. Za pomocą opisów postaci, prezentacji, czasami zagadek a także własnej charakteryzacji w sposób kreatywny budowali wzajemnie dla siebie obraz wydarzeń, losów naszego narodu. Opowiadali  zarówno o wydarzeniach zwycięskich, jak
i tych trudnych, jednak prawdziwych, bo i one wpływały na naszą rzeczywistość.

Powinniśmy doceniać naukę historii, wykorzystywać jej przykłady, by nie powielać błędów przeszłości, ale wzrastać w mądrości.

Autor: Nauczycielka historii – Bogumiła Lasota
źródło:Szkoła Podstawowa im.Stanisława Mikołajczyka w Karszewie