Gospodarze z powiatu zwycięzcami XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
W dniu 2 lipca br. podczas Grodzieckiego Powitania Lata w Grodźcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom oraz wyróżnionym XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne subregionu konińskiego – powiatów kolskiego, tureckiego konińskiego słupeckiego.
Konkurs jest organizowany przez KRUS od 2003 roku we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Tegoroczna edycja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W etapie regionalnym XX edycji konkursu, o miano najbezpieczniejszego gospodarstwa rywalizowało 12 właścicieli gospodarstw indywidualnych.
Miło nam poinformować, że spośród wszystkich ocenianych przez komisję konkursową gospodarstw, za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo rolne Państwa Daniela i Dagmary Skoniecznych z miejscowości Przybyłów, gm. Koło.
Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali Państwo Jacek i Barbara Kaczorowscy z gm. Babiak, Państwo Piotr i Ilona Dopierała z gm. Przedecz oraz Państwo Zbigniew Sewaściukiewicz i Agnieszka Mysińska – Sewaściukiewicz z m. Koła.
W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Bartosik, Wicestarosta Kolski – Sylwester Chęciński, Wójt Gminy Koło – Mariusz Rybczyński, Wójt Gminy Babiak – Wojciech Chojnowski, Z-ca Dyrektora OR KRUS w Poznaniu – Andrzej Okpisz, Kierownik PT KRUS w Koninie – Katarzyna Rzepecka – Andrzejak, Kierownik PT KRUS w Kole – Monika Banasiak, Z-ca Dyrektora KOWR w Poznaniu – Krzysztof Buchelt, Dyrektor AR i MR w Poznaniu – Mateusz Bukowski.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole