Ministerstwo Sportu rozstrzygnęło nabór w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”. Krajowym operatorem została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Zadaniem operatora jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Pieniądze z Ministerstwa Sportu i Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 10 mln zł (5mln zł MSport i 5 mln zł Fundacja LOTTO) zł pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w „Sportowych Wakacjach+” w odzyskaniu kondycji fizycznej po kilku miesiącach przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Tak duży udział finansowy Fundacji w przedsięwzięciu możliwy jest dzięki środkom pochodzącym z 10% sprzedaży online produktów LOTTO, które są przeznaczane na walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Przypomnijmy, że Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zgłosiła do ministerialnego Programu „Sportowe Wakacje+” własny projekt pod nazwą „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, który dotyczy organizacji wakacyjnych obozów sportowych. Dzięki wyłonieniu Krajowego operatora resortowego programu, projekt fundacji  stał się częścią dużej wakacyjnej akcji Ministerstwa Sportu.

„Sportowe Wakacje+”

Celem ministerialnego programu „Sportowe Wakacje+” jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej.
Zostanie on zrealizowany poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.

Program „Sportowe Wakacje+”  to:

1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci
      i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych;

2.   Wspieranie organizacji turniejów sportowych;

3.   Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych;

4.   Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych.

  1. na poziomie ogólnopolskim;
  2. na poziomie lokalnym.

W związku z dużym zainteresowaniem naborem Ministerstwo Sportu zwiększyło środki na realizację wakacyjnego programu do 11 149 668 zł (w tym wspomniane na początku 5 mln zł przyznane na projekt prowadzony przez Fundację LOTTO). Jeśli doliczyć do niego 5 mln zł przekazane przez Totalizator Sportowy za pośrednictwem Fundacji LOTTO, to możemy mówić o łącznej kwocie przekraczającej 16 mln zł!

Wakacyjny projekt Fundacji LOTTO

Wyłonienie beneficjentów projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, realizowanego
w ramach „Sportowych Wakacji+” odbędzie się w drodze konkursu. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które w ramach podstawowej działalności statutowej mają zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej: związków stowarzyszeń, stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Polski. Konkurs trwa od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być także przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz wniosku znajdziemy na stronie Fundacji LOTTO: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/.

źródło:gov.pl/Ministerstwo Sportu

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com