Forum Spółek Wodnych Województwa Wielkopolskiego w Kole – fragment spotkania, które odbyło się 18.09.2023 r. w OSM Kole.

W poniedziałek, 18 września w Kole rozpoczął się cykl spotkań skupiający spółki wodne z poszczególnych subregionów Wielkopolski. FORUM SPÓŁEK WODNYCH  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO organizowane przez  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, które odbyło się w Sali Spółdzielni Mleczarskiej  Kole gościło przedstawicieli spółek wodnych oraz włodarzy gmin z powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.

Otwarcia forum dokonał Bartosz Kobus – Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.

Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przywitał licznie zgromadzonych uczestników, przedstawił kierunki rozwoju Wielkopolski a także zachęcił samorządy oraz jednostki pozarządowe do współpracy i uczestnictwa w wieloaspektowym procesie odnowy wielkopolskiej wsi.

Następnie Główny Specjalista Departamentu Rolnictwa Stefan Pawlak zapoznał licznie zgromadzonych samorządowców oraz przedstawicieli spółek wodnych z zasadami pomocy finansowej udzielanej spółkom wodnym przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Omówiony został również program retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, który przedstawił Dyrektor Departamentu Rolnictwa- Szymon Wdowczyk. Pokaz zrealizowanych inwestycji na terenie Wielkopolski cieszył się dużym zainteresowaniem.

Zgromadzeni przedstawiciele spółek wodnych oraz samorządowcy wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW „Wody Polskie”.  Wykład poprowadził Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak omawiając szczegółowo problemy z jakimi borykają się spółki wodne oraz jak ich unikać w przyszłości.

Podczas Forum Spółek Wodnych Województwa Wielkopolskiego głos zabrał również Robert Gajda- Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole, który przekazał uczestnikom szereg informacji.

Na spotkaniu obecny był także Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole – Czesław Cieślak, któremu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski serdecznie dziękował za możliwość zorganizowania Forum w Sali OSM w Kole. Czesław Cieślak Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoim wystąpieniu podkreślał wielokrotnie problem stepowienia oraz zmian klimatycznych z jakimi zmagają się rolnicy.

Na Forum Spółek Wodnych Województwa Wielkopolskiego obecna była również Anna Majda, doświadczony samorządowiec, wieloletnia radna województwa wielkopolskiego. Kandydatka do Senatu w nadchodzących wyborach z Paktu Senackiego.

W kuluarach można było usłyszeć od  usatysfakcjonowanych uczestników, że Forum było bardzo potrzebne a  pomoc merytoryczna jaką otrzymali podczas prelekcji padła na podatny grunt. Pracownicy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku zapraszali do współpracy z biurem konińskiego oddziału.

 

źródło:Kolskiefakty.pl