Celami konkursu były:  rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,  twórcza organizacja czasu wolnego – zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie plastycznym,  promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; tematem i zadaniem  było wykonanie inicjału – (śred.- łac. initiale od łac. initium, początek) imienia lub nazwiska w postaci skrótu ograniczonego do początkowej litery zakończonej kropką – z wkomponowanym ornamentem; inspiracją „Narodziny liter” Franciszki i Stefana Themersonów (Za wydawnictwem Widnokrąg – „Re-print książki dla dzieci wydanej w 1931 roku.

Themersonowie zabierają czytelnika w podróż historyczną. Książka przedstawia dzieje komunikacji międzyludzkiej, jej ewolucji i różnorodności form. Opowiada, jak człowiek wymyślił litery, alfabet i współczesny sposób komunikowania się za pomocą pisma. Poznajemy piktogramy, obrazkowe rebusy, hieroglify, by na końcu dojść do znaku-litery. I wreszcie to, co jest charakterystyczne dla Themersonów, czyli kolejna książka, w której tekst i obraz są ze sobą nierozerwalnie połączone, przenikają się, by stworzyć spójny wizualnie i treściowo obraz.); uczestnikami: dzieci    w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 1-3,  4-6, 7-8  szkół podstawowych; warsztatem: technika plastyczna, materiały – dowolne,  formaty papieru – A3, A4.

Na konkurs wpłynęło 155 prac z: Przedszkoli Miejskich: nr 3 w Kole (nauczyciel – Aneta Bartłomiejczak, Daria Chmielewska, Marzena Pączkowska), nr 5 w Kole (n – Renata Zamelska), nr 6 w Kole (n – Kamila Andrzejewska, Eliza Graczyk-Zając, Izabela Nuszkiewicz, Marta Rogowska, Karolina Szulgit); Szkół Podstawowych w: Bierzewiennej Długiej (n – Dorota Lewandowska), Dąbiu, Dębach Szlacheckich z Filią w Osieku Małym (n – Agata Olszewska), Głębokiem (n – Marzena Bartłomiejczak),
Grzegorzewie, nr 2 (n – Aleksandra Pietrzak, Hanna Sujecka, Wioletta Tęgos), nr 3 w Kole (n – Anna Cicha, Daria Jarmuszkiewicz, Izabela Rossa,  Renata Wabnic-Osowska, Maria Wituła, Magdalena Zapędowska -Śpiewak), nr 5 w Kole (n – Monika Cieślak, Małgorzata Jabłońska, M.
Maciejewska, Danuta Musiał).

Jury  (przewodnicząca – Ewelina Jasińska, historyk sztuki, członek – Anna Pietruszka, bibliotekarz) nagrodziło w kategoriach:

dzieci w wieku przedszkolnym:

I miejsce: Hanna Prus, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole

II miejsce: Olaf Woźniak, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole

III miejsce: Zuzanna Rosiak, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole

wyróżnienie:  Maksymilian Krzyżaniak, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole

uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

I miejsce: Łucja Baryła, kl. 1, Szkoła Podstawowa w Głębokiem

II miejsce: Alicja Śliwka, kl. 3 b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

III miejsce: Julia Stankiewicz, kl. 2, Szkoła Podstawowa w Dębach Szlacheckich z Filią w Osieku Małym

wyróżnienie: Dominika Sosnowska, kl. 1 b, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole

uczniowie klas  4-6  szkół podstawowych:

I miejsce: Stanisław Szymkowski, kl. 4 a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

II miejsce: Angelika Kozajda, kl. 5 c, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

III miejsce: Maja Woźniak, kl. 5,  Szkoła Podstawowa w Głębokiem

wyróżnienie: Klaudia Błaszkiewicz, kl. 6, Szkoła Podstawowa w Dąbiu

uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych:

I miejsce: Zuzanna Szurgot, kl. 8, Szkoła Podstawowa w Głębokiem

II miejsce: Alicja Skoczylas, kl. 7 a, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole

III miejsce: Anna Błaszczyk, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Głębokiem

wyróżnienie: Karolina Stegenda, kl. 7 b, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu,  odbyło się 27 lutego 2020 r. o g. 9:00 w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole (I piętro, ul. Kolejowa 19).

Organizator dziękuje  dzieciom i młodzieży za uczestnictwo w konkursie, nauczycielom za pomoc i ukierunkowanie młodych artystów.

Źródło: PiMBP w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com