Procedura dopełniona, Ewaryst Jaśkowski oficjalnie honorowym obywatelem Koła
Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Koła, pan Ewaryst Jaśkowski oficjalnie odebrał tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła oraz statuetkę. Uchwała w tej sprawie zapadła na poprzednich obradach.
Nadanie honorowego obywatelstwa niezależne jest od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania, zatem nie było przeszkód, by docenić naszego rodaka za wszechstronną działalność na rzecz dziedzictwa kulturalnego regionu oraz rozwój regionalistyki i imponujący dorobek pisarski. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła Panu Ewarystowi Jaśkowskiemu złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. Komisja Honorowa pozytywnie zaopiniowała wniosek włodarza.
Ewaryst Jaśkowski to znany społecznik, osoba szanowana i ceniona w środowisku lokalnym. Jest wciąż aktywny i nie ustaje w działalności regionalistycznej.
W ceremonii wręczenia statuetki i aktu nadania wzięli udział również inni z wyróżnionych wcześniej, zasiadający w gronie honorowych obywateli – panowie Kazimierz Kasperkiewicz i Robert Andre.
Wyróżniony wypowiedział się o swojej pracy i działalności. Pod swoim adresem usłyszał wiele ciepłych i w pełni zasłużonych słów.
źródło:UM w Kole