Dziś Dzień Papieża Jana Pawła II
16 października 1978 r., zgromadzenie kardynałów zebranych w watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej wybrało arcybiskupa metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę 264. papieżem Kościoła katolickiego. Przyjął on imię Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II były słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.