🌼Niepełnosprawność intelektualna to stan a NIE choroba.
🌸Tak jak WSZYSCY ludzie,z niepełnosprawnością intelektualną różnią się od siebie pod względem możliwości umysłowych.
🌼Tak jak WSZYSCY ludzie z niepełnosprawnością intelektualną,różnią się od siebie pod względem wyglądu.
🌸Tak jak WSZYSCY ludzie z niepełnosprawnością intelektualną,różnią się od siebie pod względem emocjonalności.
🌼Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same potrzeby,jak wszyscy ludzie.
🌸Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same prawa,jak wszyscy ludzie.
🌼Osoby z niepełnosprawnością intelektualną UCZĄ SIĘ i PRACUJĄ.
🌸Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykazują różne uzdolnienia.
🌼Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ODNOSZĄ SUKCESY.
🌸Osoby z niepełnosprawnością intelektualną tworzą SZCZĘŚLIWE RODZINY.

GODNOŚĆ należy się każdemu człowiekowi- PAMIĘTAJCIE!

źródło:Pyzolinka Zuch Dziewczynka