Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
 
Dokument prawny przypomina, że zwierzę jako istota żyjąca nie jest rzeczą, należy mu się szacunek, opieka i ochrona. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami i definiuje m.in. pojęcia takie jak: humanitarne traktowanie zwierząt, okrutne traktowanie, rażące zaniedbanie, szczególne zaniedbanie, właściwe warunki bytowania.