„Dzień Strażnika Miejskiego” ustanowiony został w rocznicę uchwalenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która reguluje zasady działania straży gminnych i miejskich.
Pamiętajmy, że strażnicy nie mają kompetencji policji, a ich działania sprowadzają się przede wszystkim do czynności o charakterze administracyjno-porządkowym i mieszczą w sferze ochrony porządku publicznego. Są to bardzo ważne zadania służące społeczności lokalnej, a za ich sumienne wykonywanie należą się naszym strażnikom słowa wdzięczności.