Dzień promocji zdrowia w LO
14 września 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym odbył się tradycyjny dzień promocji zdrowia. Najważniejszym wydarzeniem beż wątpienia była akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Szkolne Koło PCK, Klub Młodzieżowy HDK PCK w Kole oraz Oddział Rejonowy PCK w Kole. Zgłosiło się 50 chętnych, krew pobrano od 39 dawców, co pozwoliło uzyskać ponad 17 litrów bezcennego i niezastąpionego leku – krwi.
źródło:Oddział Rejonowy PCK w Kole