Zapraszamy w najbliższą niedzielę do bezpłatnego zwiedzania znajdującej się w ratuszu wystawy stałej “Fajans kolski – formy, dekoracje, techniki zdobnicze” im. Czesława Freudenreicha.
Wchodząc na ratuszową basztę będzie można obejrzeć stworzoną przez Piotra Śniegockiego wystawę dawnych maszyn rolniczych produkowanych w kolskiej fabryce Michała Ostrowskiego – pierwszego kolskiego burmistrza po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.