Na lokalnym rynku wydawniczym ukazał się nowy folder promocyjny, tematycznie związany z dziejami kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Kole. Prezentuje zarys dziejów kolskiego konwentu oraz opisuje architekturę i wyposażenie obiektu. Na kartach publikacji zaprezentowane są nie tylko zbiory przechowywane w świątyni, ale także dokumenty z Archiwum Prowincji w Krakowie i innych archiwów. Ukazuje miejsca klasztorne niedostępne dla zwiedzających i ważne, historycznie detale, na które nie zwracamy uwagi  odwiedzając kościół. Opisuje widniejącą kolekcję obrazów, relikwiarze, kielichy, monstrancje, osiemnastowieczne ornaty i rozmaite pamiątki przeszłości.

Po lekturze publikacji nasza wiedza o kościele i klasztorze będzie pełniejsza. Folder, opracowany przez Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, wydała Gmina Miejska Koło. Jest do nabycia bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Kole, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

źródło:UM w Kole