Dyrektor kolskiego szpitala Iwona Wiśniewska skierowała na ręce Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego i Rady Miejskiej pismo o następującej treści:

W imieniu własnym oraz pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, pragnę serdecznie podziękować za Państwa życzliwość, empatię, bezinteresowność, wsparcie i okazaną pomoc w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Wybuch epidemii spowodował wiele zmian i wymusił konieczność przystosowania się do zaistniałej sytuacji. Czynniki zewnętrzne niemożliwe wcześniej do przewidzenia ograniczyły dostępność do produktów medycznych na polskim rynku. Rosnące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie i na świecie, jak i związana z tym konieczność zabezpieczenia personelu spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej oraz uszczuplenie posiadanych zapasów. Drastycznie zwiększający się popyt na środki ochrony indywidualnej i aparaturę medyczną spowodował wzrost cen, ale także ogromny spadek dostępności oraz wydłużył czas oczekiwania na zamówiony asortyment. Państwa pomoc i zakup termometrów, kombinezonów ochronnych, ochraniaczy na buty, masek filtracyjnych FFP2, rękawic nitrylowych, płynów do dezynfekcji rąk dla szpitala okazała się ogromnym wsparciem w funkcjonowaniu lecznicy w początkach pandemii. Ponadto własna inicjatywa Pana Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego w zakresie przydzielenia pracownika Straży Miejskiej do czuwania nad porządkiem i zabezpieczeniem terenu szpitala oraz nadzorowanie wejścia do budynku głównego wraz z pomiarem temperatury ciała osobom wchodzącym do lecznicy okazała się być niezastąpiona.

Pragnę podziękować z całego serca również Państwu Radnym, którzy w marcu i kwietniu wykazali indywidualne zainteresowanie i przeznaczyli własne środki finansowe na udzielenie nam wsparcia. Dzięki ich zrozumieniu i pomocy wpłynęły środki finansowe na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej od Pani Radnej, która prosiła o zachowanie anonimowości oraz otrzymaliśmy dużą partię rękawic jednorazowych od Radnego Pana Marka Kaftana.

Informuję również, iż dotacja Rady Miejskiej w Kole, przeznaczona na dofinansowanie zakupu respiratora jest w trakcie realizacji, oczekujemy na dostawę sprzętu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za wsparcie nas i okazaną życzliwość, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii COVID-19.

Dzięki Państwa zrozumieniu i pomocy możemy realizować przedsięwzięcia, których sami byśmy nie udźwignęli.

Za wielką wrażliwość serdecznie dziękujemy.

źródło:UM w Kole

Leave a comment