Gośćmi szczególnymi uroczystej Sesji Rady Miejskiej Koła związanej z 660. rocznicą lokacji naszego grodu, byli reprezentanci miasta partnerskiego Reinbek burmistrz Björn Warmer, członek Komitetu Partnerstwa Miast i Przewodnicząca KulturWerkStadt Reinbek Sabina Ramonat oraz członek Rady Doradczej ds. Seniorów Barbara Neumann. Delegacja przybyła do Koła na zaproszenie Burmistrza i Rady Miejskiej, by pogłębiać przyjazne relacje między miastami.
Ograniczenia związane z pandemią zakłóciły wymiany partnerskie. Teraz jednak pora przywrócić dawne zwyczaje i podtrzymywać relacje wynikające z zawartych umów o partnerstwie. Jubileusz lokacji Koła był ważnym powodem, by zaprosić gości z zaprzyjaźnionych miast. W związku z sytuacją w ojczyźnie, na nasze obchody nie przybyła delegacja z ukraińskiego Ładyżyn.
W krótkim programie wizyty znalazło się zwiedzanie spółek – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Goście byli pod dużym wrażeniem funkcjonowania zakładów i przebiegu inwestycji. Zarówno budowa oczyszczalni jak i kolskiej geotermii wywołały długie dyskusje na temat nowoczesności i rozwoju naszego miasta.
Na Skwerze Wolności wkopane zostało drzewo przyjaźni – upamiętniające 660. rocznicę lokacji Koła przez króla Kazimierza Wielkiego. To jedyny w Kole platan klonolistny. Taki sam, jako symbol przyjaźni między społecznościami, rośnie w Reinbek. Po relaksie w cieniu drzew na skwerze goście czytali poezję naszej noblistki Wisławy Szymborskiej nawiązując tym gestem do wieczoru literackiego z polską poezją, jaki miał miejsce 3 lata temu w Reinbek. Pobyt w plenerze zakończyło pamiątkowe zdjęcie pod pierwszym kolskim drzewkiem przyjaźni, zasadzonym m.in. przez ówczesnego burmistrza Jerzego Przybylskiego (dziś zasłużonego dla miasta) przed dawną siedzibą urzędu, czyli na dzisiejszym Placu Niepodległości.
źródło:UM w Kole