Dryndą ….za dyszkę na PKP …..
Jeszcze do połowy lat 70-tych XX wieku po kolskich ulicach jeździły konne dorożki obwożące przyjezdnych do Koła turystów jak i dowożące jego mieszkańców do miejsc wskazanych fiakrowi. Pamiętam, z Kolskiej Starówki
od ratusza, gdzie był dawniej w Kole jeden z postojów dorożek, można było na dworzec kolejowy PKP dojechać …za dyszkę….( 10 zł). Przejażdżka ze Starówki na PKP dla nas młodych wtedy chłopaków z Koła była wielką frajdą, tym bardziej gdy chciało się zaimponować dziewczynom i pojechać z nimi tak po pańsku po kolskich ulicach na tylnej kanapie dorożki.
Tuż po II wojnie światowej po kolskich ulicach niemal codziennie jeździło bez względu na pogodę i porę roku aż 11 dorożek. Pamiętam kilku kolskich dorożkarzy z Kolskiej Starówki jak Kazimierza Dynkowskiego z ulicy Ogrodowej, Zygmunta Nowakowskiego z Pl. Boh. Stalingradu 8, obecnie Nowy Rynek czy Zygmunta Jaworskiego z ulicy Żelaznej – ostatniego w Kole dorożkarza a także Stanisława Stasiaka. Był w latach 50-tych i Czesław Lewandowski z ulicy Krótkiej, który później rozwoził furmanką konną na zamówienie węgiel. Ale byli i inni, jak chociażby Stanisław Koralewski z ul Miłosnej (powoził dorożką do połowy lat 50-tych a następnie przesiadł się jako sanitariusz do karetki pogotowia ratunkowego).
Dla dorosłych już chłopaków z Kolskiej Starówki, dla tych bardziej charakternych, było bardzo ważne przejechać się po Kole jak i poza miasto z dziewczyną. Niejednemu jak się później okazało udało się skraść jej wtedy całusa. A bywało i tak, że po biesiadnych wyjazdach poza miasto chłopaków z dziewczynami zazwyczaj koń lepiej pamiętał drogę powrotną od fiakra do miejsca jego zamieszkania. Ci, jak i wielu innych kolskich dorożkarzy, poszli w niepamięć. Cóż, na kolskich ulicach zaczęły pojawiać się samochodowe TAXI a konne dorożki stały się przeżytkiem. Pierwszą TAXI z nr 1 „Warszawą” woziło swoich pasażerów po Kole małżeństwo Szynfeldowie z ulicy Żelaznej. Ale to już inny temat.
W opisie foto:
1. Dorożkarz Zygmunt Jaworski
2. Zygmunt Jaworski ze swoją dorożką przy Kolskim Ratuszu
3. Zygmunt Jaworski na tylnym siedzeniu swojej dorożki, na
koźle siedzi nieznany mężczyzna
4. Zygmunt Nowakowski z dorożką na ul. Garncarskiej
5.Kazimierz Dynkowski stoi przy dorożce. W dorożce grupa nieznanych mężczyzn.
Foto i tekst Ryszard Borysiewicz Zdjęcia zachowane z lat 60-tych XX wieku