Drodzy Mieszkańcy,
uważam, że to był dobry rok dla Naszego miasta😊
✅ dotychczas ponad 29 mln pozyskanych śtodków zewnętrznych,
✅ trwająca realizacja Kolskiej Geotermii,
✅ trwająca modernizacja oczyszczalni ścieków,
✅ budowa kolejnych dróg w Naszym mieście (ul. Przesmyk i Boguszyniecka zskończone będą w 2022 roku),
✅ realizacja Programu Budowy Dróg Osiedlowych i Parkingów (budowa drogi w rejonie Wojciechowskiego-Broniewskiego),
✅ wspólne z Powiatem Kolskim inwestycje w mieście (np. Ul. PCK),
✅ szereg mniejszych inwestycji (np. integracyjny płac zabaw, siłownia),
✅ trwająca rozbudowa Żłobka Miejskiego,
✅ trwające budowy bloku komunalnego oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunslnych,
✅ budowa skweru przy SP 1 ,
✅ budowa boiska ze sztuczną murawą.
Mam nadxieję, że przyszły rok przyniesie kolejne, nowe inwestycje służące Naszym mieszkańcom
Bardzo dziękuje pracownikom Urzędu i podkegłych jednostek za wspólną pracę, a wspierającym mnie radnym Rady Miejskiej za pomoc.
Wszystkim dziękuję za uwagi i krytykę.
Z wyrazami szacunku
Dr Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła
źródło:

Dr Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła