Krwi, mimo dużego postępu medycyny, nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa, a jej oddawanie największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.
Drodzy krwiodawcy! Najbliższa akcja w Kole – 9 marca (wtorek) w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Wielkiego, ul. Blizna 37.
źródło:UM w Kole