Miasto wspiera szpital w walce z epidemią!  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wystąpiła do Burmistrza Miasta Koła z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 20 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego szpitala oraz zakup respiratora transportowego w kwocie 40 000,00 zł. Burmistrz zareagował natychmiast – przekazując niezbędne do ratowania życia ludzkiego środki. Potrzebne na zakup respiratora 40 tys. zł zostało przeznaczone z budżetu miasta (z nadwyżki), natomiast z rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostaną zakupione za kwotę 20 tys. zł środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.

– Wszystkie sprawy, które były dla mnie, jako włodarza, najważniejsze, odzyskają swój priorytet, gdy ustąpi zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców – zapewnił Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski. – Teraz, w obliczu trudnej sytuacji w kraju i na świecie, moim podstawowym obowiązkiem jest zadbać o Państwa bezpieczeństwo.

Dlatego włodarz, bez zwłoki, odpowiedział na dramatyczny apel pani dyrektor i przeznaczył na walkę z zagrożeniem środki, o jakie zabiegała szefowa lecznicy. – Dziękuję radnym miejskim, że pomimo trudnej sytuacji, dbają o kolskie sprawy i przegłosowali zmiany w budżecie, dające mi możliwość wsparcia potrzeb szpitala – powiedział burmistrz.

Za projektem zmian w budżecie, gdzie były m.in. środki dla szpitala, zagłosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu (Halina Musiałek, Jarosław Tomczyk), a jedna osoba była przeciwna (Marcin Janiak).

Dyrektor lecznicy, Iwona Wiśniewska, tymi słowami zaapelowała do władz miejskich: Obecnie zmagamy się z wyzwaniem, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jako osoby wykonujące zawody medyczne czujemy się w obowiązku zwracać uwagę na kluczowe problemy, z jakimi się spotykamy. Jeśli pilnie ich nie rozwiążemy, to podczas epidemii po prostu zabraknie sprzętu do wspomagania oddechu oraz pracowników medycznych. Niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej to podstawa funkcjonowania służb medycznych w celu ograniczenia transmisji pandemii zakażenia koronawirusem oraz niesienie pomocy już zakażonym. Obecnie zabezpieczenie w respiratory i środki ochrony osobistej z rezerw materiałowych państwa, trafia wyłącznie do szpitali zakaźnych (i to w niewystarczającej ilości), a każdego dnia wszyscy spotykamy się z wieloma pacjentami, w tym z ciężko chorymi o obniżonej odporności. W Polsce już wiele osób z personelu medycznego przebywa na kwarantannach. Stosowanie tych środków w odniesieniu do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, którzy mają kontakt z pacjentami powinno być standardem. Konieczne jest pilne zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu oraz środków ochrony osobistej wszystkim komórkom szpitala realizującym świadczenia zdrowotne w ilości niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich pracowników. Na polskim rynku wciąż pojawiają się oferty sprzedaży środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących, jednak po wielokrotnie wyższych cenach. Z powodu spekulacji, środków ochrony może zabraknąć dla tych, którzy opiekują się pacjentami. W obecnej sytuacji finansowej szpitala trudno nam sprostać z realizacją niezbędnych zakupów w tym zakresie, stąd gorąca prośba o zrozumienie i wsparcie dla dobra całej społeczności lokalnej.

Warto dodać, że burmistrz wydał również zarządzenie, na mocy którego część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł zostało przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło. Pieniądze te przeznacza się na zakup środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawic itp. oraz dezynsekcję budynków i pomieszczeń.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com