Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Geberit Produkcja w Kole 16 – 21 kwietnia 2023

Zespół BHP pod kierownictwem Dawida Poznańskiego cyklicznie organizuje Dni Bezpieczeństwa dla  Pracowników  Geberit Produkcja w Kole, które nawiązują do obchodzonego w dniu 28 kwietnia Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Celem obchodów jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy. W tym roku było to 6 dni intensywnej pracy, szkoleń, zdobywania wiedzy, wspólnej wymiany doświadczeń i informacji oraz ewakuacja pracowników całego zakładu w Kole.

Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia rozpoczęły się od dnia profilaktyki zdrowotnej dla kobiet. Pracownice miały okazje pogłębić swoją wiedzę na temat endometriozy, na którą choruje ponad 2 mln Polek, a także  spotkać się z  wykwalifikowanym dietetykiem. Wzięły udział w spotkaniu z trenerem personalnym, który zaprezentował szereg ćwiczeń rozciągających  i rozgrzewających mięśnie, a przede wszystkim  poinstruował  oraz skorygował  ewentualne błędy popełniane podczas wykonywania ćwiczeń.

Kolejny dzień poświęcony był spotkaniom z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole, która szkoliła Pracowników z rozporządzenia REACH i CLP-  przepisów, których celem  jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Podczas spotkania pracownicy zostali przeszkoleni: w zakresie katalogu obowiązków użytkowania substancji niebezpiecznych, jak skutecznie informować i chronić pracowników o zagrożeniach mających kontakt z substancjami niebezpiecznymi, jak je przechowywać oraz jakie opakowania stosować.

We wtorek tj. 18 kwietnia br. odbyła się próbna ewakuacja całego zakładu produkcyjnego i centrum dystrybucji. Celem próbnej ewakuacji było przygotowanie pracowników i użytkowników zakładu do sytuacji awaryjnych – prawidłowego reagowania, zachowania się podczas akcji ewakuacyjnej w razie pożaru czy innego zagrożenia życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Łącznie 720 pracowników zakładu sprawnie ewakuowało się do punktów zbornych. Po zaledwie kilku minutach na miejsce zdarzenia przybyły Zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej Koło Nad Wartą.

W tym dniu pracownicy uczestniczyli także w zajęciach z praktycznej z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia były doskonałą okazją do zademonstrowania prawidłowego użycia sprzętu.

Kolejny dzień obfitował w zajęcia z reprezentantem Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie kadra zarządzająca od Dyrektorów po Brygadzistów pogłębiała swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów i norm. Dla Pracowników liniowych zostały zorganizowane wykłady z fizjoterapeutą pod kątem sposobu bezpiecznego dźwigania. Schylanie się, podnoszenie, wpisane jest w naszą codzienność. Celem szkolenia było uświadomienie pracownikom, jak ważny jest prawidłowy sposób dźwigania oraz jak przeciwdziałać urazom z nim związanym. Efektem praktykowania nieprawidłowych wzorców ruchowych związanych w szczególności z nadmiernym obciążeniem są bóle czy urazy. Problem ten dotyczy wszystkich pracowników, jednak w szczególności narażeni są na nie pracownicy magazynów,  pracownicy produkcji. Podczas zajęć z prawidłowego dźwigania trenerzy uświadomili uczestnikom spotkania, że dźwiganie znacząco wpływa na ich kręgosłup oraz poinstruowali,  jak poprawnie zapinać pas podczas pracy.

W przeddzień zakończenia Tygodnia Bezpieczeństwa,  Centrum Ratownictwa przeszkoliło 60 osób z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy. Osoby uzyskały Certyfikaty Pomocy Wczesnomedycznej i dołączyły do zespołu 110 osób, dotychczas przeszkolonych. Co najważniejsze – uczestnicy nabyli i poszerzyli umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i AED.

Ostatni dzień wypełniony był wykładami Dyrektora Technicznego Marka Krzewińskiego oraz Kierownika działu BHP, Dawida Poznańskiego, którzy przypomnieli systemy stosowane w Kole między innymi: dialogowy BOB, system LOTO oraz inne zintegrowane systemy w Geberit Produkcja.

źródło:Kolskiefakty.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com