Dn. 10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, rozpocznie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kole, wg porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Piaski
3) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole
4) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025
6) w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
10. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
źródło:UM wKole

Leave a comment