Powstaje boisko z trawą syntetyczną
Do połowy przyszłego roku planowana jest przebudowa boiska na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole. Gmina Miejska Koło w dniu 17.02.2020r. podpisała umowę z Ministerstwem Sportu, Departament Infrastruktury Sportowej o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tego zadania – wysokość dofinansowania wynosi 1.166.600,00 zł.
Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” to dwuletnia inwestycja realizowana przez Gminę Miejską Koło. Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gretasport z Dąbrowy Górniczej została zawarta w dniu 13.10.2020 r. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wynosi 2.323.332,14 zł brutto.
Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, robót w zakresie wykonania podbudowy pod płytą boiska i nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie piłkochwytów, oświetlenia i odwodnienia boiska oraz wykonanie utwardzeń z kostki betonowej, dostawę i montaż wyposażenia boiska.
Obecnie wykonawca realizuje roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe. Wykonywane jest korytowanie pod płytę boiska oraz warstwa nasypu z materiału piaszczystego a także roboty rozbiórkowe. Powstaje boisko piłkarskie o wymiarach 95,0 x 64,0 m, w tym płyta boiska o wymiarach 105,0 x 68,0 m. Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna (sztuczna).
– Celem inwestycji jest nadanie obiektowi właściwych funkcji użytkowych, przebudowane boisko będzie spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa niezbędne do organizacji zawodów, oby ułatwiło rozwijanie talentów sportowych. Inwestycja jest przykładem zrównoważonego rozwoju, kiedy to samorząd inwestuje również w infrastrukturę sportową wsłuchując się w głosy i potrzeby środowiska piłkarskiego – powiedział burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski.
źródło:UM w Kole

Leave a comment