W obliczu działań już podjętych dla poprawy jakości powietrza w Kole, kolski burmistrz Krzysztof Witkowski poszedł o krok dalej i zaproponował radnym miejskim przeznaczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła” oraz opracował regulamin i kryteria jej udzielania i rozliczania. Uchwała otrzymała pozytywne opinie komisji i została przyjęta.
Przedmiotowa uchwała stanowi podstawę dla Gminy Miejskiej Koło do udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie powietrza, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, tj. węgiel, koks.
Szczegóły i wymagane dokumenty znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta www.kolo.pl w banerze „Czyste powietrze dla Koła”. Wyjaśnienia i pomoc można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. 114, tel. 63 26 27 550.
Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie w merytorycznym wydziale urzędu kompletnego wniosku przed wymianą istniejącego systemu ogrzewania – w terminie do 15 października br.
Program jest realizowany dzięki środkom pochodzącym z dywidendy, czyli zysku wypracowanego przez MZEC Sp. z o.o. w Kole.
źródło:UM w Kole