Dzisiaj Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wręczył Staroście Kolskiemu Robertowi Kropidłowskiemu okolicznościowy czek dla domów pomocy społecznej o wartości 101 976,30 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. Środki będą przeznaczone na przygotowanie oraz zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem #COVID-19, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole