Chcesz pozbyć się azbestu? Złóż wniosek o dofinansowanie
W związku z udzieleniem Gminie Miejskiej Koło dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło” Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na w/w zadanie są dostępne na stronie internetowej www.kolo.pl, które należy składać w terminie do dnia 14 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1.

W przypadku większego zainteresowania mieszkańców usunięciem azbestu niż planowane środki finansowe na ten cel, dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności złożonych wniosków.

UWAGA!

Do wniosku wymagana jest kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowalnych zawierających azbest właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę. 

Regulamin udzielania dofinansowania oraz wniosek dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole: www.kolo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. 102, tel. 63 26 27 551, 63 26 27 554.

Załączone pliki

źródło:UM w Kole