Policjanci każdego dnia zatrzymują osoby, które próbują uniknąć konsekwencji za popełnione przestępstwa czy wykroczenia. Poszukiwani podejmują różnego rodzaju działania mając nadzieję, że może ktoś zapomni, nie zapuka do drzwi i nie zatrzyma. Dzieje się jednak inaczej. W minionym tygodniu kolscy mundurowi zatrzymali aż 9 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Kolscy policjanci na co dzień realizujący swoje obowiązki, skrupulatnie dokonują sprawdzeń osób, wobec których podejmują działania. Ponadto stale prowadzą czynności zmierzające do zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Są to osoby, które w przeszłości wchodziły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności, jednak nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się.

Gdy do kolskiej komendy wpłynie list gończy czy nakaz odbycia kary, policjanci rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. W minionym tygodniu kolscy mundurowi zatrzymali 9 takich osób.

Wszyscy zatrzymani byli poszukiwani na podstawie zarządzenia, postanowienia sądu bądź nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:KPP w Kole